T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Psikiyatri


Ruh1.jpg


Bireylerin ruh sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve beyin merkezli tüm hastalıkların tedavisinde;  başta hasta mahremiyetinin en üst düzeyde tutulması olmak üzere hasta haklarına saygılı ve etik değerlere bağlı, tedavi edici uygulamaların yanında, koruyucu ruh sağlığını benimseyen ilke  ve anlayışla  hizmet  vermekteyiz.  Multidisipliner yaklaşımımız ve yetkin uzman kadromuz ile  alanımızda iddialıyız.Ruh2.jpg


Servisimiz Poliklinik ve Klinik olarak iki bölümdür. Poliklinikte 3 muayene odası mevcuttur. MHRS ve 182 telefon hattıyla randevulu sistemde poliklinik hizmeti sürdürülmektedir.

Poliklinik ve Klinik hizmetinde 4 uzman psikolog ile  zengin test bataryaları eşliğinde rutin ve ileri psikometrik test değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Öğretim üyesi düzeyinde  Özelleşmiş Dal Poliklinikleri (Psikotik Bozukluklar, Bipolar Bozukluklar, Anksiyete Bozuklukları) mevcuttur.

Yataklı servisimiz A ve B servisi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. A servisimiz devam eden tadilat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en kısa sürede hizmete girecektir.

B servisimiz 16 yataklıdır. 1 yataklı, 2 yataklı, 3 yataklı hasta odalarımız ile hastalarımızı en iyi ve rahat bir şekilde tedavi olmaları sağlanmaktadır.

Servisimizde daha az risk barındıran (kendine/çevresine zarar verme riski vb. olmayan) daha hafif/orta psikiyatrik rahatsızlıkları olan hastaların yatarak tedavi gördüğü bir servistir.

Ayrıca B servisimizde, daha yakın bakım ve tedavi gerektiren hastalarımız için düzenlenmiş yüksek güvenlik önlemleri olan 2 yataklı ayrı bir odamız mevcuttur. Hasta odalarında sigara içilmemektedir.Ruh3.jpg
Servisimizde EKT ve tTMU  TEDAVİLERİ uygulanmaktadır

Hastanemiz Psikiyatri Servisinde farmakoterapive psikoterapi yanı sıra, son teknolojik gelişmelere uygun olarak Elektrokonvulsif Terapi (EKT) ve TekrarlayanTranskranialMagnetikUyarım Tedavisi (tTMUuygulanmaktadır.

Elektrokonvulsif Tedavi (EKT) belli psikiyatrik rahatsızlıklar İçin  oldukça güvenli ve etkili bir  biyolojik  tedavi yöntemidir. EKT, hastanemizde  ameliyathane koşullarında  ve  kullandığımız  son model cihazlarla  uygulanmaktadır.

 

Tekrarlayan TranskranialMagnetik Uyarım (tTMU) tedavisi saçlı deriden elektromanyetik dalga uyarımı yoluyla beyin fonksiyonlarının düzeltilmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. Uygulama yatarak tedaviyi gerektirmeyen, anestezi ve analjeziye gerek duyulmayan non-invaziv bir tedavi yöntemidir. tTMU tedavisi sonrasında kişi evine / işine rahatlıkla gidebilir. Toplamda 10 – 15 seans uygulanır ve her seans ortalama 15-20 dakikadır.

Ruh4.jpg

UĞRAŞI TEDAVİLERİ

Uğraşı uzmanı yönetiminde, günaydın toplantısı, grup terapileri, resim yapma, ahşap boyama ve el becerilerine yönelik faaliyetler düzenlenmektedir. Her yıl düzenlediğimiz kermes organizasyonu ile hastalarımızın yapmış oldukları çalışmalar sergilenmektedir.

Hastalarımızın öğünlerini hep birlikte yiyebilecekleri bir salon, egzersiz yapabilmeleri için bahçemizde bulunan kondüsyon aletleri, kitap – dergi okuyabilmeleri için kitaplık bulunmaktadır.

Ayrıca; hastalarımızın daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak ve sosyal etkileşimlerini arttırmaya yönelik langırt, satranç, monopoli, jenga, puzzle grup oyunları aktiviteleri mevcuttur.
DOKTORLAR

Prof.Dr. Servet EBRİNÇ

Doç.Dr. Ayhan ALGÜL

Uzman Dr.Özgür MADEN

 

SERVİS 

     Psikiyatri Servisi’nin yönetiminde, sunulan poliklinik ve klinik hizmetlerinin yanı sıra ruh sağlığı hizmetlerinin iyileşmesi, koruyucu ruh sağlığı uygulamalarının geliştirilmesi ve bilime katkı sağlanması amacıyla çeşitli bilimsel etkinlikler yürütülmektedir. Bu kapsamda;

 

Servisimiz yönetiminde düzenlenen kongreler;

  • 1nci Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 14-17 Aralık 2005 tarihleri arasında,
  • 2nci Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 21-24 Haziran 2007 tarihleri arasında,
  • 3ncü Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 12-15 Mart 2009 tarihleri arasında,
  • 4ncü Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 23-27 Kasım 2011 tarihleri arasında

    gerçekleştirilmiştir. Bütün kongrelere yüksek düzeyde katılım oranı gözlenirken, kongrelerin bilimsel içeriğinin zenginleşmesi uluslar arası bilim insanlarının da dikkatini çekmiş ve her yeni kongrede daha fazla sayıda uluslar arası konuşmacı ve katılımcı hazır bulunmuştur.

   Günlük pratikte karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin paylaşıldığı ve psikofarmakoloji, biyolojik psikiyatri, nörobilim, nörogörüntüleme, gibi ruh sağlığı ile ilgili önemli kavramların ele alındığı bu kongrelere ek olarak GATA HEH Psikiyatri Servisi yönetiminde iki adet tedavi güncellemesi düzenlenmiştir.

 

   29-31 Ocak 2008 tarihleri arasında ve 11-14 Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen tedavi güncellemesi toplantıları ile hızlı değişiklikler gösteren, bilginin sürekli yenilendiği psikofarmakoloji, “ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç tedavileri” ve diğer tedavi yöntemleri ile ilgili güncel bilgilerin Türkiye’deki ve uluslar arası platformdaki ruh sağlığı profesyonelleri ile paylaşılması amacına ulaşılmıştır.

 

   Servisimizce yayınlanan dergi ve kitaplar;

  Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1990 yılından bu yana hakemli olarak yılda 4 kez Türkçe ve İngilizce yayımlanan, güncel ve bilimsel verilerin hızlı ve doğru bir şekilde ruh sağlığı profesyonellerine ulaştırılmasını hedefleyen bir dergidir. 1990 yılındaki ilk sayısı elle ve fotokopi yöntemi ile çoğaltılan dergi, bu yıl yaklaşık 4500 tiraja ulaşmış, yerli ve yabancı 15 indexte yer alan tıp dergileri arasına girmiştir. Dergi, tüm psikiyatri, nöroloji ve farmakolji uzmanlarına, tıp fakültesi ve eğitim araştırma hastanesi kütüphanelerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

   Journal of Mood Disorders, yayın hayatına 2011 yılında başlayan Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan, anksiyete ve mizaç bozuklukları konularının yer aldığı hakemli bir dergidir.

Yayınlanan bilimsel kitaplar;

  • Prof.Dr. Mesut ÇETİN’in editörlüğünde Türkçe’ye kazandırılan kitap, çağımızın en büyük metabolik hastalığı olan obezitenin bilişsel ve davranışçı tedavi yöntemleri ile tedavisinde ruh sağlığı profesyonellerine yol göstermektedir.
  • “Araştırma ve Uygulamada Biyolojik Psikiyatri, Şizofreni” adlı kitap, Prof.Dr. Mesut ÇETİN’ in ve Doç.Dr. Mehmet Emin CEYLAN’ın editörlüğünde basılmış olup şizofreni hakkında ülkemizde hazırlanan en kapsamlı ve bilimsel yayınlar arasında yerini almıştır.
  • M. Alpay Ateş, Kendine Zarar Verme Davranışı (Self Mutilasyon), s267-295, Dürtü Kontrol Bozuklukları, Editör: Lut Tamam, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2008.
  • M. Alpay Ateş, “Travma Sonrası Stres Bozukluğu prognozu”, Anksiyete Bozuklukları: Kaygı ve Şiddet, Editör: Nesrin Dilbaz, s: 63-66, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2009.


DOKTORLAR

Doç. Dr. Ayhan ALGÜL  
Uzm. Dr. Fadime YURTSEVEN  
Uzm. Dr. Hakan KULLAKÇI  
Uzm. Dr. Hazal Çelik OMAR  
Uzm. Dr. Bahar Yeşil ÖRNEK