T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nöroloji


Nöroloji Servisi klinik, laboratuar, poliklinik, araştırma ve eğitim hizmetlerine devam etmektedir.

Klinik Hizmetleri: 

Kliniğimizde 5 uzman ve 5 Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Hemşire sayımız: 9 hemşire ve 1 sorumlu hemşire olmak üzere 10’dur. Bir psikolog hem Nöroloji Kliniği hem de FTR Kliniği hastalarına hizmet vermektedir. Bir EEG; 1 uyku teknisyeni olmak üzere 2 teknisyenle Elektrofizyoloji Labratuvarında hastalarımız incelenmektedir. Üç adet veri hazırlama personeli, 8 tane hizmet satın alımı yoluyla gelen hasta bakıcı vardır.

4 yatak ile ayaktan tanı tedavi, 16 yatak ile klinik ve 4 yatak ile 2. Basamak yoğun bakım hizmeti vermektedir. 2 adet banyo ve tuvaletli ikişer yatak bulunan hasta odası; 4 adet ikişer yataklı koridordaki ortak banyo ve tuvaletlerin kullanıldığı hasta odası ve 2 adet dörder yataklı koridordaki ortak banyo ve tuvaletlerin kullanıldığı hasta odası vardır. Dörder yataklı odalardan bir tanesi günübirlik yatışla ayaktan hasta tedavileri için kullanılmaktadır. 

       

Laboratuar Hizmetleri: 

Nöroloji Servisi’ne bağlı EEG-EMG-EP (elektronörofizyoloji) Laboratuarında elektroensefalografi, elektronöromyografi ve uyandırılmış potansiyeller (SEP, VEP, BAEP, MEP) yoğun biçimde uygulanmaktadır. Bu birimde EMG ve EP tetkiklerini servisimizde görevli öğretim üyeleri gerçekleştirmekte, EEG’ler ise servisimizde görevli EEG teknisyeni tarafından gerçekleştirildikten sonra yine öğretim üyelerimiz tarafından değerlendirilmekte ve yorumlanmaktadır. EEG laboratuvarımızda EEG-video monitörizasyon, ambulatuar EEG olanakları bulunmaktadır. Nörofizyoloji laboratuvarı içerisinde 2 yataklı Uyku Bölümü (Polisomnografi) yaklaşık 4 yıldır hizmet vermektedir.

ELEKTROFİZYOLOJİ LABORATUVARI: İki yataklı uyku laboratuvarı; 2 adet EMG cihazı; 1 adet transkranial MEP cihazı; 1 yetişkin ve 1 çocuk EEG cihazı; 1 EEG video monitörizasyon cihazı, 1 ambulatuvar EEG cihazı ile hastalarımıza 30 yıldır hizmet vermekteyiz.

 

 

Yoğun Bakım:

Yoğun bakımda 2 adet ventilatör; 4 adet hasta başı monitörü vardır. Transkranial dopler cihazı mevcuttur. Klinikte bulunan yataklardan 4 tanesinde hasta başı monitörü bulunmaktadır.

                                                                     
Poliklinik Hizmetleri: 

Her gün 2 genel; 2 özel olmak üzere 4 poliklinik aktif olarak çalışmaktadır. Beyin Damar Hastalıkları; Hareket Hastalıkları; Demans ve Koku-Tad Bozuklukları; Epilepsi; Multipl Skleroz; Baş ağrısı ve Periferik Sinir ve Kas Hastalıkları poliklinikleri ile hastalarımız için özelleşmiş poliklinik hizmeti vermekteyiz. MHRS sistemi üzerinden genel polikliniklerde muayene olan hastalar ileri inceleme ve takip için özelleşmiş polikliniklere yönlendirilmektedir.

 

DOKTORLAR

Prof. Dr. Mehmet Fatih ÖZDAĞ

 


Prof. Dr. Rıfat Erdem TOĞROL

 


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tansel KENDİRLİ 
Uzm. Dr. Serkan DEMİR 
Uzm. Dr. Ercan KÖSE 
Uzm. Dr. Tuğrul DOĞAN 
Uzm. Dr. Miraç Aysen ÜNSAL 
Uzm. Dr. Murat Mert ATMACA

 


Uzm. Dr. Nazlı Gamze BÜLBÜL

 Uzm.Dr.Nazlı Gamze Bülbül.jpg

 
Uzm. Dr. Funda Alpaslan 
Uzm. Dr. F.Sevinç Aylin Mavioğlu BİLGİ  
Uzm. Dr. Uğur Burak ŞİMŞEK

 


Uzm.Dr.Aylin Mavioglu