T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Radyoloji


Radyoloji servisi hastane içerisinde D Blok zemin ve birinci kat ile Radyoloji Görüntüleme Merkezi binasının ikinci ve üçüncü katlarında hizmet vermektedir. Servis bünyesinde 2 adet 1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) cihazı, 320, 64 ve tek kesitli olmak üzere 3 adet Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı bulunmaktadır 1 adet Dijital Mammografi cihazı, 1 adet Anjiografi, 1 adet Kemik Dansitometre 5 adet Dijital Röntgen cihazı, 7 adet Ultrasonografi cihazı bulunmaktadır.

Halen radyoloji servisinde 1 Profesör, 4 Doçent, 2 Yrd.Doç. olmak üzere 7 öğretim görevlisi bulunmaktadır. 1 Uzman, 6 Uzmanlık öğrencisi, 10 Röntgen Teknisyeni Astsb., 1 İdari İşler Astsb., 1 İkm.Astsb. 13 Sivil Memur Röntgen Teknisyeni, 6 hemşire, 6 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Tıbbi sekreter, 6 Hizmetli olmak üzere 58 personel görev yapmaktadır.

Servisimizde BT, MRG ve DSA ile rutin olarak yapılan işlemler dışında dış merkezlerde çok nadiren yapılan birçok tanısal ve girişimsel işlem gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar arasında organ perfüzyon çalışmaları, sanal anjiografi ve endoskopi işlemleri, stentleme ve perkütan girişimsel işlemler, anestezi altında MR çekimleri, kardiyak MRG inceleme, sanal endoskopik incelemeler ve serebral BT – DSA sayılabilir. Radyoloji servisinde 2005 yılından 2011 yılına kadar 11 yerli, 45 şabancı olmak üzere toplam 56 yayın yapılmıştır. Ayrıca bölümümüz doktorları tarafından 5 adet kitap yazılmıştır.

Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde aşağıda belirtilen ödüller alınmıştır.

  1. 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi Poster İkincilik Ödülü 17-20 Aralık 1995- Bursa
  2. GATA’nın 100. Yıl Kutlama Programı Çerçevesinde Düzenlenen T.S.K. Sağlık Personeli Bilimsel Araştırma Yarışması Altıncılık Ödülü 1998.
  3. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bilimsel Çalışmaları Değerlendirme Kurulu, 2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı Beşincilik Ödülü
  4. Üroradyoloji Kongresi Poster Üçüncülük Ödülü. 11-14 Nisan 2002 Çeşme – İzmir
  5. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bilimsel Çalışmaları Değerlendirme Kurulu 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı İkincilik Ödülü.
  6. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi Poster Üçüncülük Ödülü 27-31 Ekim 2004, Antalya
  7. 28, Ulusal Radyoloji Kongresi Poster Mansiyon Ödülü 2007- Antalya
  8. Evaluation of styloid process by three-dimensional computed tomography. European Congress of Radiology (ECR) March 7-11 2003, Vienna – Austria (Uluslar arası Kongre Poster Ödülü (CUM LAUDE)
  9. 29.Ulusal Radyoloji Kongresi, Günün Olguları 1.lik ödülü 2008- Antalya
  10. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi Günün Olguları 2.lik ödülü 28 Ekim-02 Kasım 2011 Antalya


DOKTORLAR

Prof. Dr. Hakan MUTLU 
Prof. Dr. Zafer Ünsal COŞKUN 
Doç Dr. Mehmet İNCEDAYI 
Uzm. Dr. Cahit Kafadar 
Uzm. Dr. Sevtap ÖZUĞUZ 
Uzm. Dr. Özlem TÜRKOĞLU 
Uzm. Dr. Cesur SAMANCI 
Uzm. Dr. Fatma YILMAZ