T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Patoloji
DOKTORLAR


Prof. Dr. Zafer KÜÇÜKODACI 
Yrd. Doç. Dr. İsmail YILMAZ 
Uzm. Dr. Neslihan Kaya TERZİ 
Uzm. Dr. Mehtap TOPRAK 
Uzm. Dr. Ayşe Gökşen SADE