T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Göğüs Hastalıkları


  • Göğüs1.jpg
  • Göğüs2.jpg
  • Göğüs3.jpg
  • Göğüs4.jpg
  • Göğüs5.jpg
  • Göğüs6.jpg

Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, hastalara teşhis ve tedavide en güncel yöntemleri kullanarak hizmet sağlamaktadır.

83 yatak kapasiteli kliniğimizde alanlarında uzman 6 hekim çalışmaktadır. Ayrıca 4 yataklı Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitemiz, yoğun bakım uzmanı gözetiminde çalışmaktadır.

Kliniğimizde bünyesinde yer alan Solunum Fonksiyon Laboratuvarı, Bronkonskopi Ünitesi, Solunum Fizyoterapisi Ünitesi, 3 yataklı Uyku Laboratuvarı, Sigara Bıraktırma Polikliniği, Alerji Testleri Laboratuvarı, Pulmoner Hipertansiyon Polikliniği  ve İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Polikliniğinde hastalarımıza ayaktan veya yatarak hizmet verilmektedir.

Solunum fonksiyon testi laboratuvarında reversibilite testi, difüzyon kapasitesi ölçümü (DLCO), egzersiz testleri en modern yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.

Allerjik astımı olan hastalarda alerji testleri yapılmakta ve alerji kliniği ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Bronkoskopi laboratuvarında video bronkoskopi ve EBUS(Endobronşiyal Ultrason) ile tanı ve tedavi işlemleri alanında tecrübeli uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

KOAH(Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), uyku apnesi, nöromüsküler hastalıklar ve diğer nedenlere bağlı gelişen solunum yetmezliğinde CPAP ve BPAP isimli solunum desteği sağlayan aygıtlar kullanılmaktadır. Evde kullanım ihtiyacı olan hastalar için de eğitim ve cihaz erişim desteği sağlanmaktadır.

Sigara bırakma merkezimizde hastaların bağımlılık dereceleri değerlendirilerek en uygun yöntem belirlenip tedavileri düzenlenmektedir.  

Akciğer kanseri tanı ve tedavisinde hastanemiz bünyesinde yer alan Radyoloji, Göğüs Cerrahisi ve Onkoloji Kliniği ile otaklaşa çalışılmaktadır.

Solunum rehabilitasyon ünitemizde solunum fizyoterapistimiz yönetiminde hastanede yatarak tedavi gören kronik hastalığı olan hastalara solunumsal rehabilitasyon hizmeti verilmektedir.

Kliniğimiz Eğitim Araştırma Kliniği statüsünde olup, asistan eğitimi verilmektedir.

  Hastanemiz Göğüs Hastalıkları servisi aynı zamanda Pulmoner Tromboemboli hastalarında  Kardiyovasküler cerrahi ile birlikte 7 gün 24 saat her türlü tanı ve tedaviyi  (trombolitik uygulamaları , Anjiojet  ,EKOS)  yapmaktadır.

    Kliniğimizde:

                           KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı)

                           Astım ,Allerji ,Bronşit

                           Pnömoni

                            İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

                            Solunum Yetmezliği

                            Pulmoner Hipertansiyon

                            Pulmoner Tromboemboli

                            Akciğer Kanseri

                             Sigara Bırakma Polikliniği

                             Bronşiektazi

                             Uyku Bozuklukları

                              Tüberküloz

 

DOKTORLAR

 Prof.Dr. Zafer KARTALOĞLU

 Zafer KARTALOĞLU.jpeg

 
 Doç.Dr. Ersin Demirer

 Ersin Demirer.jpg

 
 Prof.Dr. Oğuzhan OKUTAN

 Oğuzhan OKUTAN.jpg

 
 Yrd.Doç.Dr. Tayfun ÇALIŞKAN

 Dr.Tayfun ÇALIŞKAN.jpg

 
 Uzman Dr. Duygu Fidan SÖZÜER

 Duygu Fidan SÖZÜER.jpg

 
 Uzman Dr. Gülhan AYHAN

 


 Uzman Dr. Gülhan ÇAKIR

 Gülhan Çakır.jpg

 
 Uzman Dr. Ömer AYTEN
  
 Uzman Dr. Şeyma ÖZDEN

 Şeyma ÖZDEN.jpg

 
 Uzm. Dr. Gizem ZAZAOĞLU

 Gizem ZAZAOĞLU.jpg

 
 Asistan Dr. Gözde Kalbaran KISMAT

 

 
 Asistan Dr. Hasan Furkan Avcı

 

 
 Asistan Kadir CANOĞLU

 Kadir Canoğlu.jpeg