T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mikrobiyoloji


Tarihçe

Sultan Abdülhamid Eğitim Araştırma Hastanesi tarihi hizmet binası 1846 yılında Sultan Abdülmecit Han tarafından hizmete açılmış, 26 Ağustos 2016 tarihinde T.C.Sağlık Bakanlığına devrine kadar toplamda 171 yıl süreyle asker hastanesi olarak aktif sağlık hizmeti vermiştir. Bu hizmetin 1985 yılından itibaren son 31 yılı GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi olarak gerçekleşmiştir. 

            Sultan Abdülhamid Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Servisi idari bölüm ve laboratuvarları D Blokta konuşludur.

Tıbbi Mikrobiyoloji Servis Şefliğinin akademik kadro ve teşkilat yapısına kavuştuğu Ekim 1985 tarihinden günümüze kadar görev yapmış servis şefi öğretim üyelerimiz sırasıyla; Yrd. Doç. Dr.O.Şadi YENEN (1986-1990), Doç.Dr. Ömer KOCABEYOĞLU (1990-1999), Doç.Dr. Gürol EMEKDAŞ(1999-2000),Doç.Dr.Mustafa ÖZYURT (2000-2003), Prof.Dr.F.Tunçer HAZNEDAROĞLU (2003-2011), Prof.Dr. Mustafa ÖZYURT (2011-2016) olmuştur. Ayrıca,  Prof.Dr. Mustafa ÖZYURT 2012-2016 yılları arasında Laboratuvar Bölüm Başkanlığı görevini de  yürütmüştür. Sağlık Bakanlığına devir sonrası 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle Tıbbi Mikrobiyoloji Servis Şefliği idari ve eğitim sorumluluğu görevine Prof.Dr.Mustafa ÖZYURT atanmış ve halen bu görevini sürdürmektedir. 

 Kurulduğu günden itibaren günümüze kadar Sevis Şef Yardımcılığı görevinde bulunan öğretim üyeleri ; Yrd.Doç.Dr. Erdoğan KOŞAN (1989-1995) , Doç.Dr.Gürol EMEKDAŞ(1997-1999), Yrd.Doç.Dr.Nurettin ARDIÇ (2001-2007), Doç.Dr.Mustafa ÖZYURT(2003-2011), Doç.Dr.Orhan BAYLAN (2008-2016 ), Yrd.Doç.Dr. Uğur DEMİRPEK (2008-2010) ve Doç Dr. Ogün SEZER (2015-2016) olmuştur.

 Ayrıca Tıbbi Mikrobiyoloji Servis Şefliği bünyesinde 1985 yılından günümüze kadar 7 (yedi) Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  görev yapmış ve toplamda 20 uzmanlık öğrencisi yetiştirilmiştir. Kurulduğu günden itibaren günümüze kadar uzman olarak görev yapanlar sırasıyla, Uz.Dr.Erdoğan KOŞAN (1995-1996), Uz.Dr.Ali ERDEMOĞLU(1996-2009), Uz.Dr.Muhiddin DİLER (1996-1998), Uz.Dr:Nurittin ARDIÇ (2007-2009), Uz.Dr.Ogün SEZER (2009-2011), Uz.Dr.Bayhan BEKTÖRE (2012-2016) ve Uz.Dr.M.Burak SELEK (2012-2016)’dir.

Doç.Dr.Orhan BAYLAN ve Uz.Dr. M.Burak SELEK , Sağlık Bakanlığına devir sonrası 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle Sultan Abdülhamid Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Servisi Bünyesinde görevlerine devam etmektedirler.

Tanıtım

Tıbbi Mikrobiyoloji Servis Şefliği halen bir profesör, bir doçent ve bir uzman kadrosu ile eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yürütürken rutin laboratuvar hizmetlerini 3 mikrobiyoloji teknisyeni, 4 biyolog, 3 laborant, ve 3 hizmetli kadrosu ile sürdürmektedir.

Tıbbi Mikrobiyoloji’nin sorumluluk alanına giren birçok bilim dalı ve yan dalı (Tıbbi Bakteriyoloji, Tıbbi Parazitoloji, Tıbbi Viroloji, Tıbbi Mikoloji, Mikobakteriyoloji, Moleküler Mikrobiyoloji ve İmmünoloji-Seroloji) bünyesinde bulundurmasının yanı sıra teknolojik gelişimler ile birlikte, Laboratuvar-Klinik işbirliği anlayışı ve sorumluluğu içerisinde tıp alanındaki rutin sağlık hizmetlerindeki etkinliği her geçen gün artmaktadır.

İmkan ve kabiliyetleri yönünden beş yıllık veriler dikkate alındığında, ihtiyaca karşılık gelecek şekilde SUT’ta yer alan yaklaşık 250 mikrobiyoloji test parametresi ile Servis Şefliğimizde yılda ortalama 65.000 hastaya ait yaklaşık 170.000 test çalışılmakta ve kanıta dayalı yaklaşık 700.000 işlem uygulanmaktadır.

Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi faaliyetleri kapsamında Tıbbi Mikrobiyoloji Servis Şefliği tarafından en seri ve etkin şekilde teknik, bilimsel ve personel desteği sağlanmaktadır.

Hastanemiz, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı 2015 Haziran-Eylül döneminde yenilenerek günümüz ihtiyaçlarına yanıt verebilecek çağdaş bir laboratuvar haline dönüştürülmüştür.

Hastanemiz faaliyetleri kapsamında Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS), Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) ve Ulusal Antitüberküloz İlaç Direnci Laboratuvar Sürveyans Ağı içinde de yer alarak çalışmalarını aralıksız sürdürmekte ve faaliyetleri Dış Kalite Birimlerince denetlenmektedir.

 

Dış Kalite Sistemi olarak, rutin bakteriyolojik faaliyetlerimiz Bulaşıcı Hastalıklar ve Mikobakteriyolojik tanısal işlemler de dahil olmak üzere, mevzuatlar kapsamında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Mikrobiyoloji Referans Merkezi tarafından düzenli olarak değerlendirilirken,  İmmünoseroloji laboratuvar testlerimiz BIO DEVELOPMENT s.r.l. ve Otoantikor testlerimiz ise Deutscher Akkredierungs Rat (DAR) tarafından akredite edilmektedir.

Tıbbi Mikrobiyoloji Servis Şefliği bünyesinde hizmet vermekte olan tanısal mikrobiyoloji laboratuvarları envanterine ait kabiliyetler ;

 • Bakteriyoloji Laboratuvarında ;
 • BACTEC9120 hemokültür sistemi,
 • VİTEK 2 otomatize identifikasyon cihazı ve
 • Bactron IV anaerop kabini,
 • Aerob (Nüve) ve Karbondioksitli (Therme) Etüvler,
 • Doku ezme cihazı
 • Olympus marka eğitim ve Işık mikroskopları
 • Olympus ve Leica Floresan mikroskop ve karanlık oda
 • Çeker ocak-boyama için
 • Santrifüj
 • Tanısal besiyerleri, kitler ve hızlı testler
 • Hassas terazi
 • pH metre
 • Derin dondurucular ve Buzdolapları.
 • Biyogüvenlik paketi

 

 • Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarında,
 • Real-Time PCR cihazları (AB Applied Biosystems 7500 ve Abbott M2000),
 • PFGE cihazı (Bio-Rad)  
 • Yatık ve dikey tip elektroforez cihazları (Bio-Rad)
 • Moleküler görüntüleme cihazı (Bio-Rad),
 • Class II Biyogüvenlik Kabinleri,
 • Aerosol korumalı soğutmalı mikro santrifüj cihazı
 • Benmari
 • Hassas terazi
 • pHmetre

 

 • Mikoloji ve Mikobakteriyoloji Laboratuvarında,
 • Negatif basınçlı oda
 • MGIT960 (BACTEC) otomatize kültür sistemi,
 • Aerosol korumalı soğutmalı santrifüj cihazı
 • Class II Biyogüvenlik Kabinleri,
 • Etüvler
 • Buzdolabı
 • Tanısal besiyerleri ve kitler

 

 • Parazitoloji Laboratuvarında
 • Olympus marka binoküler ışık mikroskobu
 • Parazitolojik hızlı test kartları
 • Boyama setleri
 • Neubauer Hücre Sayım Lamı
 • Havalandırma sistemi

 

 • İmmünoloji- Seroloji Laboratuvarında
 • Tritirus Mikro-ELİSA,
 • Architect i2000,
 • İmage 800 nefelometri cihazları
 • Allerjik testler için Tritirus Mikro-ELİSA
 • Benmari
 • Etüv
 • Santrifüj cihazı (Heraus)
 • Derin dondurucular ve Buzdolapları

 

 • Otoklav ünitesi
 • Besiyeri Sterilizasyonu ve Tıbbi Atık Dekontaminasyonu için iki adet dik tip otoklav,

 

 •      Dekontaminasyon ünitesi
 •      Göz yıkama ve duşluk. 


DOKTORLAR


Doç. Dr. Orhan BAYLAN 
Uzm. Dr. Mehmet Burak SELEK 
Uzm. Dr. Ayça Özer DURMUŞLU