T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları


Servisimizde;
Akut hepatit,
Kronik hepatit B ve C virüs enfeksiyonları,
HIV enfeksiyonu,
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
Kemik ve eklem enfeksiyonları,
Dirençli idrar yolu enfeksiyonları,
Besin zehirlenmeleri, ishaller,
Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (Menenjitler),
Sebebi bilinmeyen ateş,
Bağışıklığı baskılanmış hastalarda enfeksiyonlar,
Grip ve soğuk algınlığı,
Kırım Kongo kanamalı ateşi,
Seyahat enfeksiyonlarından korunma ve tedavi,
Diyabetik ayak enfeksiyonları,
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
Akciğer dışı tüberküloz,
Tetanoz, tifo, bruselloz, sıtma, riketsiyoz,
Döküntü ile seyreden bulaşıcı hastalıklar,
Gebelik sırasında görülen enfeksiyonlar,
Paraziter v.b. hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.Poliklinik hizmetlerimiz Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aracılığı ile (Alo 182, www.mhrs.gov.tr) haftanın 5 günü hafta içi sabah 08:15- 12:00 öğleden sonra 13:00 – 16:30 saatleri arasında, öğretim üyeleri ve uzman doktorlar tarafından kesintisiz olarak verilmektedir.

ENF1.jpg

Kliniğimizde yatan hastalarımız için gerekli olan mikrobiyolojik testlerin yapılabildiği Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarımız 7/24 hizmet vermektedir.

ENF2.jpg

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sizlere ve hastane personeline hizmet veren aşı doktorumuzun ve aşı hemşiremizin görev yaptığı aşı birimimiz mevcuttur.

ENF3.jpg

Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitemiz hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek, bu enfeksiyonları en aza indirebilmek için gerekli çalışmaları yapmakta; personele, hasta ve hasta yakınlarına hastane enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda eğitimler vermektedir. Antibiyotik Kontrol Komitemizin çalışmaları ile akılcı antibiyotik kullanımını sağlayarak enfeksiyonlarla daha etkin mücadele etmekteyiz. Kliniğimizde yatan hastalarımız için gerekli olan mikrobiyolojik testlerin yapılabildiği Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarımız 7/24 hizmet vermektedir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi çalışanları olarak bizler, tecrübeli ve uzman kadromuzdan aldığımız güçle modern tıbbı en üst seviyede kullanarak mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sizlere sunma ve referans merkez olma gayreti içerisindeyiz. Sağlığınızı korumak, sürdürmek ve yeniden kazanma amacıyla başvurduğunuz servisimizde Profesör, doçent ve yardımcı doçent öğretim üyeleri ile beraber uzman ve uzmanlık öğrencilerinden oluşan deneyimli hekim kadromuzla yataklı ve ayaktan tanı ve tedavi hizmeti vermekteyiz. Hizmetin devamını, bakım hizmetlerini en üst düzeyde yerine getirmek amacıyla deneyimli hemşirelerimiz görevlerini eksiksiz bir şekilde yapmakta ve yardımcı hizmetlerin desteğiyle ayrıcalıklı bir sağlık hizmeti sunulmaktadır.


Servisimizde;
Hastalığından dolayı izole edilmesi gereken hastalarımız için tek kişilik dört adet hasta odası, iki adet dört kişilik odalarımız mevcut olup her odada tuvalet, banyo, buzdolabı ve televizyon bulunmaktadır.

ENF4.jpg

Karaciğer iğne biyopsisi, lomber p onksiyon ve derin doku kültürlerinin alınma işlemleri için donanımlı bir invazifg irişim odamız mevcuttur. Kronik hepatitlerin tanı ve takibinde gerekli olan karaciğer iğne biyopsileri, komplikasyonları önlemek amacıyla servisimizde deneyimli ekibimiz tarafından ultrasonografi eşliğinde yapılmaktadır.

ENF5.jpg

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi çalışanları olarak bizler, tecrübeli ve uzman kadromuzdan aldığımız güçle modern tıbbı en üst seviyede kullanarak mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sizlere sunma ve referans merkez olma gayreti içerisindeyiz.

ENF6.jpg

Sağlığınızı korumak, sürdürmek ve yeniden kazanma amacıyla başvurduğunuz servisimizde Profesör, doçent ve yardımcı doçent öğretim üyeleri ile beraber uzman ve uzmanlık öğrencilerinden oluşan deneyimli hekim kadromuzla yataklı ve ayaktan tanı ve tedavi hizmeti vermekteyiz. Hizmetin devamını, bakım hizmetlerini en üst düzeyde yerine getirmek amacıyla deneyimli hemşirelerimiz görevlerini eksiksiz bir şekilde yapmakta ve yardımcı hizmetlerin desteğiyle ayrıcalıklı bir sağlık hizmeti sunulmaktadır.

ENF7.jpg


Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi’nde uzmanlık eğitimi yanısıra stajyer tabip, stajyer astsubay ve stajyer hemşire eğitimi verilmektedir. Servisimizde bulunan merkezi oksijen sistemi ve mekanik vantilatör cihazı menenjit ve sepsis gibi ciddi hastaların kolaylıkla takibine olanak sağlamaktadır. Servis bünyesinde bulunan laboratuvarda kültür ve antibiyogram, kan sayımı, formül lökosit, serolojik testler, idrar ve dışkı incelemeleri yapılmaktadır. Kan kültürleri Bactec otomatik kan kültürü cihazı ile takip edilmektedir. Servisimizde bulunan -85C derin dondurucular ile laboratuvar örnekleri saklanabilmekte ve örnek stokları oluşturulmaktadır.

“Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK)” etkinlikleri çerçevesinde diğer servislerle yakın işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. Sağlık çalışanlarını hastane ortamında gelişebilecek infeksiyonlara karşı korumak, gerekli bağışıklama programları uygulayarak aşılama ile korunabilir hastalıklara karşı korumayı sağlamak, gerekli taramalar yapılarak bulaşıcı hastalık taşıyan personeli belirlemek ve gerekli kontrol önlemlerini almak ve tedavi etmek amacıyla EKK’nin alt birimi olarak teşkil edilen ‘’Sağlık Çalışanları Mesleki Enfeksiyon Kontrol Merkezi’’ faaliyetleri yürütülmektedir.

 

DOKTORLAR:

Prof. Dr. Levent GÖRENEK 
Yrd. Doç. Dr. Rıza Aytaç ÇETİNKAYA 
Uzm.  Dr. Ercan YENİLMEZ 
Uzm. Dr. Sinem Akkaya IŞIK