T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deniz ve Sualtı HekimliğiDOKTORLAR

 Yrd. Doç. Dr. Mesut MUTLUOĞLU  
 Ass. Dr. Zehra Yazıcı MUTLU