T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üroloji


Üroloji Servisine bağlı yatarak tedavi gören hastalara hizmet verilen klinik bölümü haricinde, Poliklinik, Taş Kırma Ünitesi, Sistoskopi ve Ürodinami merkezlerinde ayaktan muayene hizmeti verilmektedir. Polikliniklerde askeri personel, emekli askeri personel ve bunların yakınları ile kontenjan dahilinde SGK’lı ve diğer sivil hastalara da sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Kliniğimiz kurulduğu yıllardan bu yana, açık ve endoskopik her türlü ürolojik cerrahinin, üroonkolojik cerrahilerin tümünün yapıldığı, özellikle testis tümörü konusunda referans merkezi konumundadır.

Taş kırma ünitemizde kullanılan ESWL (Taş kırma) cihazı, Dünya’nın en iyi cihazlarından biri olup, son teknoloji ürünüdür ve ülkemizde kullanılan en başarılı cihazlardan biridir.

Polikliniğimizde, haftanın birer günü öğleden sonra üroonkoloji, çocuk ürolojisi, androloji, kadın ürolojisi, endoüroloji-taş hastalıkları polikliniklerinde, konusunda uzman öğretim üyelerince hasta muayenesi yapılmaktadır. Bu konular ile ilgili her türlü cerrahi kliniğimizde yapılabilmektedir.

 

DOKTORLAR

 

Doç. Dr. Ferhat ATEŞ

 

 
Doç. Dr. Ömer YILMAZ

 


Op. Dr. Caner EDİZ

 

 
Uzm. Dr. Hüseyin HAYİT

 


Op. Dr. Serkan AKAN

 Op.Dr.Serkan AKAN.JPG

 
Uzm. Dr. Umut SARIOĞULLARI

 

 
Uzm. Dr. Mahmut Taha ÖLÇÜCÜ

 Uzm.Dr. Mahmut Taha Ölçücü.jpg


 Ass. Dr. Yunus Emre KIZILKAN