T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalp ve Damar Cerrahi


Öğretim Üyeleri

 • Prof.Dr. Ahmet Turan YILMAZ (Klinik Şefi)
 • Doç.Dr. Veysel TEMİZKAN
 • Doç.Dr. Murat UĞUR

Uzman Doktorlar

 • Uzm.Dr. İbrahim ALP
 • Uzm.Dr. İsmail SELÇUK

İMKAN VE KABİLİYETLER

Kalp Damar Cerrahisi kliniğinde 6’sı yoğun bakım olmak üzere 23 yatak bulunmaktadır.

Kliniğimizde;

 • Her türlü kardiyak ve vasküler acil müdahale,
 • Kalp ve damar cerrahisi ameliyatları,
 • Ameliyat sonrası yoğun bakım ve klinik izlem ve bakımları yapılmaktadır. 
 • Koroner baypas cerrahisi
 • Kalp kapak ameliyatları
 • Erişkin konjenital kalp ameliyatları (ASD, VSD, PDA, Koarktasyon)
 • Aort anevrizmalarının cerrahi ve endovasküler tamiri
 • Periferik arter hastalıklarının cerrahi ve endovasküler tamiri
 • Varislerin cerrahi, lazer ve yapıştırıcı uygulamaları ile tedavisi

Tarihçe

 • Kliniğimizde 1988 yılından itibaren kalp ve damar operasyonları uygulanmaktadır.

Klinik Şefleri

 • Prof.Dr. Çetin GÜRLER                   1985-1990
 • Prof.Dr. Enver DURAN                    1990-1998
 • Prof.Dr. Ömer Yüksel ÖZTÜRK        1998-2003
 • Prof.Dr. Ahmet Turan YILMAZ          2003-2012
 • Doç.Dr. Alper UÇAK                        2012-2016
 • Prof.Dr. Ahmet Turan YILMAZ         2016-

Doktorlar

Prof. Dr. Ahmet Turan YILMAZ  
Doç. Dr. Veysel TEMİZKAN 
Doç . Dr. Murat UĞUR

 


Uzm. Dr. İbrahim ALP  
Uzm. Dr. İsmail SELÇUK