T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Genel Cerrahi

Kliniğimiz bugüne kadar 65 Genel Cerrahi Uzmanı yetiştirmiştir. Kliniğimiz 2 profesör, 3 doçent, 6 uzman ve 5 asistanla hizmet vermeye devam etmektedir. 15 hemşirenin görev yaptığı 34 yataklı kliniğimizde, 2013 yılı içinde 14936 poliklinik muayenesi yapılmış, 1264 hasta yatırılarak tedavi edilmiş ve 1114 ameliyat uygulanmıştır.

Kliniğimizin Proktoloji ve Endoskopi Ünitesi’nde hastalara tanısal ve tedavi edici endoskopi yapılmaktadır. Girişimsel olarak polipektomi ve perkutangastrostomi gibi işlemler uygulanabilmektedir. Anorektal Fizyoloji Bölümü’nde gastrointestinal sistem manometrik incelemeleri, endoanal ve endorektal ultrasonografik tetkikler ve proktolojik muayeneler yapılabilmektedir.

Kliniğimizde üst ve alt sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları, pankreas, meme ve tiroid hastalıkları ve kanserleri ile ilgili ileri cerrahi teknik ve beceri gerektiren her türlü girişim ve ameliyat yapılabilmektedir. Ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalar Ameliyat sonrası Bakım Ünitesi’nde takip edilmektedir. Bu ünitede 6 yoğun bakım yatağı bulunmakta ve mekanik ventilatör desteği sağlanabilmektedir. Ayrı izolasyon odasında yer alan 2 yatakta izole edilerek takibi gereken hastaların tedavileri yapılabilmektedir.

Akademik yıl içerisinde Çarşamba ve Cuma günleri teorik eğitim günü olarak planlanmış olup mesai saatinden önce tüm klinik personelinin katılımı ile makale tartışmaları yapılmakta ve seminerler sunulmaktadır. Ayrıca olgu tartışmaları, mortalite ve morbidite toplantıları, diğer branşların da iştirak ettiği multi-disipliner toplantılar düzenlenmektedir.

 

DOKTORLAR

Prof.Dr. Yavuz KURTProf.Dr. Bülent GÜLEÇ

Prof.Dr. İlker SÜCÜLLÜ

Yrd.Doç.Dr. Yavuz POYRAZOĞLU

yavuzpoyrazoglu.jpg


Op.Dr.  Kazim TERZİ

kazimterzi.jpg


Uzm.Dr.  Zafer ŞENOL

zafersenol.jpg


Doç .Dr.  Ahmet Ziya BALTA


ahmet ziya balta.jpg

 
Uzm .Dr.  Tuba GÜLÇELİK

tubagulcelik.JPG

 
Op. Dr. Süleyman ATALAY


süleyman atalay.JPG

 
Uzm. Dr.  Ayhan ÖZ

ayhanoz.JPG

 
Uzm .Dr. Adem ASLAN

ademaslan.JPG


 Uzm. Dr. Sümeyra Emine BÖLÜK  
 Uzm. Dr. Mehmet Can AYDIN