T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Beyin ve Sinir Cerrahisi
BÖLÜMÜMÜZDE YAPILAN  AMELİYATLAR

Nörovasküler cerrahi

ØSerebrovasküler hastalıklar (beynin damarsal hastalıkları)
vAnevrizmalar
vArteriyovenözmalformasyonlar
vKavernomlar

Nöro-onkolojik cerrahi

Ø Beyin tümörleri
vGlial tümörler
vMeningiomalar
vHipofiz bezi tümörleri
vMetastatik beyin tümörleri
vKafa kaidesi tümörleri
vPontoserebellar köşe tümörleri
vPineal tümörler
vVentrikül içi tümörler

Omurga hastalıkları cerrahisi

vServikal, torakal ve lomber disk cerrahisi (endoskopik/mikrocerrahi)
vServikal, torakal ve lomber omurga kırıkları
vOmurga ve omurilik tümörleri
vSkolyoz
vDejeneratif omurga hastalıkları

Periferik sinir hastalıkları cerrahisi

vPeriferik sinir tümörleri
vTuzak nöropatileri
vKarpal tünel sendromu
vUlnar oluk sendromu
vTarsal tünel sendromu

Fonksiyonel nöroşirürji ve ağrı cerrahisi

vTrigeminal nevralji
vMikrovaskülerdekompresyon
vEpilepsi cerrahisi
vSpastisite cerrahisi
vEpiduroskopik girişimler

Hidrosefali ameliyatları

vEndoskopik 3. ventrikülostomi
vVP şant ameliyatları
vLP şant ameliyatları

Gelişim anomalileri

vMeningomyelosel
vTetheredcord sendromu
vAraknoid kist

Kranyosinostozameliyatları, Chiarimalformasyonu

Kafa travmaları, Subduralhematomlar

İntraserebralhematomlar


YOĞUN BAKIM  ÜNİTESİ

vYoğun bakımda 2 adet mekanik ventilatör; 4 adet hasta başı monitörü  vardır.
v2. basamak yoğun bakım hizmeti verilmektedir.

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Poliklinik Hizmetlerimiz Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) aracılığı ile (Alo 182, www.mhrs.gov.tr) haftanın beş iş günü sabah 08:15-12:00 öğleden sonra 13:00-16:30 saatleri arasında Öğretim Üyeleri ve Uzman Hekimlerimiz ile hizmet verilmektedir.Haydarpaşa Sultan II. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi'nde halen 3 Doçent, 4  Uzman Hekim görev yapmaktadır. Kuruluşundan günümüze kadar 19 Asistan eğitimlerini tamamlayarak Uzman Hekim unvanı almış olup, halen 4 asistan Nöroşirurji uzmanlık eğitimlerine devam etmektedir.

Poliklinik hizmetleri uzman hekimler tarafından yürütülmekte olup yılda ortalama 8000 hasta müracaat etmektedir. Kliniğimizde yılda ortalama 1200 olgu opere edilerek tedavisi gerçekleştirilmektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi ameliyathanesi tüm çağdaş cerrahi olanaklarına sahiptir. Mikrocerrahi teknikleri ile yapılan kraniyal ve spinal ameliyatlar, Endoskopik beyin ve hipofiz ameliyatları yapılmaktadır. İntraoperatifNöronavigasyon sistemi halen faaldir. Stereotaksi sistemi sayesinde biopsi yapılabilmektedir. Ağrı tedavisi yapılmaktadır. Periferik sinir lezyonu ameliyatları yapılmaktadır.

Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi 20 yataklı olup 4 yataklı modern bir yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Yoğun bakım ünitesinde tabipler, konusunda yetişmiş hemşireler ve diğer sağlık personeli kesintisiz hizmet vermektedir.

Prof.Tbp.Kd.Alb.Mehmet Nusret DEMİRCAN tarafından editörlüğü yapılıp kaleme alınan Periferik Sinir Cerrahisi (ISBN:978-975-01875-9-9) Ankara-2008 adlı eser ile tüm meslektaşlarımızla cerrahi tecrübelerimiz ve bilgilerimiz paylaşılmıştır.

Halen Kliniğimizden 52 yurtdışı hakemli dergide yayın mevcut olup gerek Klinik çalışmalar gerekse deneysel çalışmalar devam etmektedir.

 

DOKTORLAR

 Doç.Dr. Cem ATABEY

  37675132194.JPG
 
Doç. Dr. Serhat PUSAT


 
Doç .Dr. Ahmet EROĞLU


 
 Uzm. Dr. Şahin TANRIKULU  
 Uzm. Dr. Ömer TURAL  
 Uzm. Dr.Ahmet ÖZDİLMAÇ 
 
Uzm. Dr. Murat  ATAR