T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GETAT Klinik Araştırmaları Etik Kurulu


T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Etik Kurulu İstanbul İlinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak 07/04/2020 tarihli 77979112-020-E-492 sayılı Genel Müdürlük onayına istinaden 9 Mart 2019 tarihli ve 30709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince kurulmuştur.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta: arzu.irban@sbu.edu.tr veya serpilgul0478@gmail.com
Telefon: (0216) 542 20 20 / Dahili 4590 ve 4591

Getat Klinik Arastirma Basvuru Algoritmasi


1.GETAT Klinik Araştırması İlk Başvurusu Üst Yazısı

EY.DK.01 GETAT Klinik Araştırmalar Başvuru Formu
EY.DK.02 GETAT Klinik Araştırma Özgeçmiş Formu
EY.DK.03 GETAT Klinik Araştırmalarında Kullanılacak Biyolojik Materyal Transfer Formu
EY.DK.04 Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Araştırmalarda Arşivlemeye İlişkin Başvuru Formu
EY.DK.05 GETAT Klinik Araştırmalarında Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalatı İçin Başvuru Formu
EY.DK.06 GETAT Klinik Araştirmalarda Kullanilan Araştirma Ürünlerinin Depolanmasina İlişkin Başvuru Formu
EY.DK.07 GETAT Klinik Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formunda Olması Gereken Asgari Bilgiler
EY.DK.08 Getat Klinik Araştırma Bütçe Formu
EY.DK.09 GETAT Klinik Araştırmaları Ve İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi Sonuç Bildirimi Başvuru Formu
EY.DK.10 GETAT Klinik Araştırmaları Sigorta Klavuzu Sigorta Klavuzu Formu
EY.DK.11 Geleneksel Ve Tamamlayici Tip Uygulamalari Klinik Araştirmalarda Değişiklik Başvuru Formu
EY.DK.12 Geleneksel Ve Tamamlayici Tip Uygulamalari Klinik Araştirmalarda Önemli Değişiklik Başvuru Formu
EY.DK.13 GETAT Klinik Araştırmalarında Ciddi Advers Olay Bildirimlerine Ait Özet Tablo
EY.DK.14 GETAT Sonlanım Bildirimi Başvuru Formu