T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Koroner Anjiyografi Hizmetleri


 

Koroner Anjiyografi Neden Yapılmalıdır?

Koroner arter hastalığının özellikle kalp hastalığı risk faktörlerine sahip kişilerde erken tanı ve tedavisi hayati önem kazanmaktadır. Amaç kişiyi olası kalp krizinin sonuçlarından korumaktır. Bu nedenle EKG (ekokardiyografi ) , eforlu EKG (koşu bandı) gibi kardiyolojik tetkikler neticesinde koroner arter hastalığı şüphesi görülen kişilerde tanının kesinleşmesi için koroner anjiyografi denen tanısal işlemin yapılması gereklidir.

Koroner Anjiyografi Nedir?

Koroner anjiyografi bir tanı yöntemi olup bir ameliyat türü değildir.

Koroner anjiyografi kalp damarları (koroner arter) içine özel bir ilaç verip, özel bir görüntüleme sistemi kullanılarak görüntülerinin alınması işlemidir.

Koroner anjiyografi, anjiyografi cihazı ve eğitimli-deneyimli kardiyoloji uzmanı ile sağlık personelinin bulunduğu gelişmiş laboratuarlarda yapılır.

İşlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, işlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir.

Koroner Anjiyografi Hangi Durumlarda Yapılır? 

• Risk faktörü olup koroner arter hastalığı düşündüren göğüs ağrısına (angina) sahip kişilerde, 

• Kalp krizi geçirenlerde, 

• Daha önceden koroner girişim (balon-stent) veya koroner arter ameliyatı olup göğüs ağrısı tekrarlayanlarda, 

• Ani ölüm sonucu hayatta kalanlarda, 

• Koroner arter hastalığı dışında kalp ameliyatı (kalp kapağı) olacak kişilerde, 

• Kalp dışı damar (arter) ameliyatı olacak kişilerde, 

• Hayatı tehdit eden ciddi ritm bozukluğu olanlarda, 

• Girişimsel olmayan testlerde (EKG, ekokardiyografi veya eforlu EKG) anormalliği olan riskli kişilerde koroner anjiyografi ile kalp damarları görüntülenmelidir.

Kardiyoloji kliniğimizde, klinik kardiyovasküler hastalıkların ayakta veya yatarak takibi yanında (poliklinik ve servis hizmetleri), girişimci kardiyoloji kliniği (anjiyografi, koroner, periferik damarların girişimsel tedavisi), pacemakerimplantasyonu (kalp pili takılması), non-invazif tanı üniteleri (ritm ve tansiyon holteri, ekokardiyografi laboratuarı, efor testi, eforlu talyum testi) hastanemizde bulunmaktadır.

Kliniğimizde kardiyovasküler hastalığı olan tüm hastalarımız tetkik ve tedavi edilmektedir. Hipertansiyon hastaları, koroner damar hastaları (iskemik kalp hastalığı), aritmili hastalar, kalp yetersizliği hastaları, kalp kapak hastalıkları, erişkin yaşta doğumsal kalp hastaları modern imkanlarımız ile tetkik ve tedavi edilmektedir.

Ayrıca, koruyucu ve risk faktörlerine yönelik aydınlatıcı bilgi vermeye yönelik hizmetlerimiz de hekimlerimiz tarafından verilmektedir.

Amacımız, kalp ve damar hastalarının güncel, çağdaş yöntemlerle tanı ve tedavisini sağlamak, bilimsel, çağdaş hastanecilik uygulamaları ile hastalarımıza en iyi hizmeti vermektir. Ayrıca hasta olmayan kişilerin de kalp sağlığı açısından uyarılmasını, eğitilmesini, koruyucu hekimlik prensiplerimiz çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

Kardiyoloji Polikliniğimizde , 15 yaşını ve bitirmiş 16 yaşından gün almış ve / veya üstü yaş hastalara bakılabilmektedir.


Randevu  Bilgilerini MHRS veya Alo 182 hattından öğrenebilirsiniz.

Telefon Numarası : Santral (0216) 542 20 20 

Tarihi Bina C Block 2.katta hizmet vermektedir.(Onkoloji Bölümünün Karşısındadır.)

 Prof.Dr.Mehmet Uzun  
Uzm.Dr.İbrahim Alp