T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İç Hastalıkları


Bilimsel aktivitelere büyük önem verilen servisimizde her yıl ortalama 3 yurtdışı, 6 yurtiçi yayın yapılmakta, ulusal ve uluslararası kongrelerde poster bildirileri sunulmak üzere hem öğretim görevlisi, hem asistan hem de hemşire düzeyinde katılım sağlanmaktadır. Deneysel çalışmalara destek sağlanmaktadır.

Asistan, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinin hizmet içi eğitim faaliyetlerine büyük önem verilmekte, haftada bir gün öğretim görevlisi dersi, bir gün asistan semineri, bir gün olgu sunumu, bir gün literatür ve bir gün hemşire eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca, yılda ortalama hastane içinde en az üç tıbbi seminer ve dört tane de hasta eğitim semineri düzenlenmekte, çevredeki eğitim hastaneleri ve üniversitelerle sürekli iletişim halinde bulunularak aylık toplantılar düzenlenmekte, bu toplantılara aktif olarak katılmaktadır.

 

DOKTORLARDoç. Dr. Yalçın ÖNEM

 


Doç. Dr. Mustafa KAPLAN

 

 
Uzm. Dr. Elif Yıldırım AYAZ

 

 
Uzm. Dr. Başak Çakır GÜNEY

 

 
Uzm. Dr. Nurgül Tukel KESKİN  
Uzm. Dr. Süleyman  KILIÇ

 

 
Uzm. Dr. Fadimana Eylül İplikçi ÖZDİNGİŞ

 


Uzm. Dr. Zeliha SERİNDAĞ  
Uzm. Dr. Enis Ali KURT

 

 
Uzm. Dr. Yeşim Önal TAŞTAN