T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi


Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servis Şefliği ve Yanık Merkezi, Plastik Cerrahi Servisi ve Prof.Dr. M. Mümtaz GÜLER Yanık merkezi olmak üzere iki adet yataklı birimden oluşmaktadır. Plastik Cerrahi Servisi ve Yanık Merkezine bağlı olarak iki ayrı birimde poliklinik hizmetleri ve cerrahi uygulamalar yapılmaktadır. Poliklinik ve yataklı tedavi hizmetleri kapsamında muvazzaf ve emekli askeri personel ile bakmakla yükümlü oldukları ailelerine ve kontenjan dahilinde sivil hastalara muayene, takip, tedavi ve gerektiğinde ameliyat ve yatarak tedavi hizmetleri verilmektedir.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisi ülkemizde ve dünyada çeşitli bilimsel faaliyetlerde adını duyuran ve çağın gereklerine uygun tedavi imkanları sunan ülkemizin sayılı köklü Plastik Cerrahi Kliniklerindendir. Öncelikli olarak askeri personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılandırılmış servisimizde maksillofasiyal (ağız çene yüz) cerrahi, el cerrahisi, mikro cerrahi uygulamaları, baş boyun ve vücut genelinde deri ve yumuşak doku tümörleri, doğumsal anomaliler, sinir hasarları ile ilgili alanlarda cerrahi tedavi uygulamaları yapılmaktadır. Bu kapsamda servisimiz trafik kazası, ateşli silah yaralanmaları, iş kazaları veya benzer yıkıcı travmalara maruz kalmış hastaların çene ve yüz cerrahisi ile ilgili tedavilerini yapmak, uzuv kopmalarında uygun durumda bulunan uzvun tekrar replantasyonunu sağlamak el yaralanmalarında en uygun cerrahi tedavi yöntemini uygulamak gibi sorumlulukları üstlenmiştir. Bütün bu alanlarda doğumsal anomalilerin tedavisi ile ilgili faaliyetlerde servisimiz bünyesinde yürütülmektedir.

Plastik Cerrahi Servisimiz hastanemiz bünyesinde bulunan diğer cerrahi ve dahili branşlarla sürekli işbirliği içinde çalışmaktadır. Diğer tıp disiplinlerinin ihtiyacı doğrultusunda doku kayıplarının onarımı, kanser cerrahisi ile cerrahi sonrası yapılacak onarımlar ve yara iyileşmem sorunları gibi konularda ihtiyaç duyan tıp disiplinlerine destek olmaktadır.

Diğer branşlarla ortak olarak yürütülen tedavi hizmetleri kapsamında Plastik Cerrahi Servisi Diyabetik ayak ve yara konseyi, Tümör Konseyi, Çene ve Yüz Cerrahisi Konseyi gibi multidisipliner konseylerin devamlı üyesi olarak bu konseylerde değerlendirilen hastalara tanı ve tedavi desteği vermektedir.

Prof.Dr. M. Mümtaz GÜLER Yanık Merkezi uzun yıllar boyunca Marmara bölgesinde hizmet vermiş sayılı, İstanbul Anadolu Yakasında ise yakın zamana kadar kurulu olan tek yanık merkezi olarak köklü tecrübeye sahip bir merkezdir. Yanık merkezimizde öncelikli olarak askeri personele ve kontenjan dahilinde sivil hastalar yataklı ve ayaktan yanık tedavi hizmetleri verilmektedir. Akut yanık tedavisi konusunda sahip olunan tecrübeye ilaveten uzun dönemli yapılan yanık tedavisi ve takipleri neticesi gözlenen yanık sonrası gelişebilen çeşitli deformasyonlar ve yanık sekelleri için de çeşitli tedavi alternatifleri uygulanabilmektedir.

DOKTORLAR

Doç. Dr. Oğuz KAYIRAN  
Op. Dr. Süphan TUNÇ

 


Uzm. Dr. Güler Gamze Eren ÖZCAN  
Uzm. Dr. Mahmut ÖZGÜL