T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar


HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

>> Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.

>> Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız.

>>Hastalarımızın klinik dışına çıkarılması gereken durumlarda mutlaka sorumlu hekimi ve ya hekimin olmadığı durumlarda klinik sorumlu hemşiresinden izin alınmalıdır.

>> Ziyaret süresi kısa olmalıdır. (tercihen en fazla 10 dakika)

>> Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.

>> Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.

>> İyilik olsun diye yaptığımız müdahalelerin hastamıza zarar verebileceğini unutmayınız.

>> Ziyarete gelirken hediye olarak yiyecek ve canlı çiçek getirmeyiniz.

>> Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.

>> Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

>> Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

>> Diğer hastaların rahatsız olması veya tedavilerinin yapılması gerektiği durumlarda personele zorluk çıkarılmadan odadan çıkılmalıdır.

>> Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.

 

GECE NEDEN HASTA ZİYARETİ YAPILMAMALIDIR?

>> Hastane güvenliği olumsuz yönde etkilenir.

>> Uyuyan hastalar rahatsız olur.

>> Hasta hakları ihlal edilir.

Unutmayınız, hastanızın sağlığı sizin için olduğu kadar bizim içinde önemlidir.