T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü

       RAMAZAN UĞUR EREN 
Destek ve Kalite Hizmetleri  Müdürü1973 yılında Batman’da doğdu. İlköğrenimi Batman’da tamamlandı
1993 yılında Batman Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu.
2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.
2011 yılında Fatih Üniversitesi İşletme MBA Hastane ve Sağlık Yöneticiliği bölümünden mezun oldu.
1993 - 1994 Yılı Artvin Şavşat İlçesi Çağlayan Sağlık Ocağında görev yaptı.
1994 -1998 Yılı İstanbul Maltepe Şakir Gürkan Sağlık Ocağı görev yaptı.
1998 - 2004 Yılı İstanbul Maltepe İlçe Sağlık Grup Başkanlığı İdari Biriminde görev yaptı.
2004 - 2005 Yılı İstanbul Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Biriminde görev yaptı.
2005- 2008 Yılı Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Müdür Yardımcılığı görevi yaptı.
2008 - 2010 Yılı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcılığı görevi yaptı.
Ekim 2010 – Mart 2011 Yılı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Vekilliği görevi yaptı.
07.04.2011 - 18.07.2012 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcılığı görevi yaptı.
18.07.2012 - 02.11.2012 Yılı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İdari Mali İşler Müdür Yardımcılığı görevi yaptı.
02.11.2012 - 15.03.2016 Yılı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Mali İşler Müdür Yardımcılığı görevi yaptı.
16.05.2016 -14.11.2016 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Yönetim Biriminde görevi yaptı.
15.12.2016- 30.11.2017 Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satın alma  biriminde Uzman olarak görev yaptı.
01.01.2017 yılından itibaren S.B.Ü. Abulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.