T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyabet Okulu
Bakanlığımızın yürütmüş olduğu “Türkiye Diyabeti Önleme ve Kontrol Programı” kapsamında diyabetli bireylerimize, diyabet okulu adı altında standardize edilmiş bir program olup; Hastanemizin katılımcılarına katılım belgeleri verilmektedir.


Bu kapsamda hastanemizde diyabetli hastalarımıza Diyabet Okulu Eğitimcisi Uzm. Dr. Adnan YAY,Sorumlu Hemşiresi Uzm.Hem.Saniye KOCAİLİK tarafından, Diyabetin oluşum mekanizması, Diyabette genel bilgiler, Diyabetin komplikasyonları, İnsülinler, İlaçlar, kendi kendine şeker takibi ve  diyabette beslenme ve egzersiz konu başlıklarında (16-17 Ocak 2019 , 6-7 Mart 2019 , 17-18 Nisan 2019 , 16-17 Ekim 2019 , 4-5 Aralık 2019 ) tarihlerinde 08:30 – 12:00 saatleri arası eğitim verilecektir.


Bu okul ile hem diyabet hastalığı hakkında diyabetli bireylerin daha da bilinçlendirilmesini sağlamak  hem de diyabet hastalığı riski taşıyan bireylerin bilinçlendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca eğitim programına katılım ücretsiz olup, katılımcılara eğitim sonunda diyabet okulu adına katılım belgesi verilmektedir. 
Diyabet Okulu 2.jpg

Diyabet Okulu 3.jpg