T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Pathology
DOCTORS

Prof. Dr. Zafer KÜÇÜKODACI
Yrd. Doç. Dr. İsmail YILMAZ
Uzm. Dr. Neslihan Kaya TERZİ
Uzm. Dr. Mehtap TOPRAK
Uzm. Dr. Ayşe Gökşen SADE